Laden..
Advantedge Succes Programma

Advantedge Succes Programma

Advantedge Succes Programma

Werken in een complexe industriële omgeving vraagt veel flexibiliteit. Want naast dat je klanten veeleisender worden, is het door de digitalisering van het maakproces belangrijk dat je je concurrentie voorblijft. Met een gedigitaliseerd productcreatieproces stroomlijn je de complexe informatiestromen intern, realiseer je een snellere time-to-market en richt je maatwerk efficiënter in. Het Siemens Advantedge Succes Programma kan jou daar perfect bij helpen.

Het digitaliseren van je productcreatieproces

Vraag je je af welke digitaliseringsmogelijkheden er zijn voor je bedrijf? Beperk je dan niet tot de traditionele reis van RFP, benchmarking, softwaredemo’s en vendor selectie. Want een goede digitaliseringsstrategie is opgebouwd rond een geïntegreerde oplossing voor procesoptimalisatie binnen je bedrijf en bestaat dus niet alleen uit het implementeren van digitale tools.

Als bedrijf heb je behoefte aan zekerheden, zoals een vroege afstemming met de business, de kortst mogelijke realisatie maar vooral minder verrassingen, een betere voorspelbaarheid en brede organisatie adoptie.

Het succes programma bestaat uit een raamwerk dat de elementen definieert die moeten worden bestuurd. Het wordt gebruikt om de risico’s, succesfactoren en best practices optimaal te kunnen balanceren en uw project te laten excelleren.

Wat is het Advantedge Succes Programma?

Het Advantedge Succes Programma focust op 3 gebieden:

 • Waarom: we formuleren een visie op de waarde die digitalisering binnen jouw bedrijf kan brengen
 • Wat: we brengen in kaart welke oplossingsgebieden kunnen zorgen voor optimalisatie van je bedrijfsprocessen en ontwerpen daarvoor een technologisch concept
 • Hoe: we maken een plan voor de implementatie en uitrol van de digitale processen, waarbij we niet stoppen bij de oplevering, maar ook zorg dragen voor de adoptie ervan binnen je organisatie

Breng de te realiseren waarde in kaart

De basis van het programma is het in kaart brengen van de te realiseren waarde voor je bedrijf. We kijken over de afdelingen heen en leggen vast hoe de waarde-creatie in je bedrijf tot stand komt. We leveren een ‘value-based roadmap’ op: een visuele weergave waarin we ieder essentieel proces in beeld brengen en waarop je de samenhang tussen afdelingen ziet. Om optimale waarde te creëren, bespreken we de businessdoelen en adviseren we welke procesoptimalisatie nodig is om die doelen te halen. Deze ‘big block’ vormt de architectuur voor digitaliseringstrajecten en komt tot stand op basis van best practices uit de industrie. Het zorgt voor een gemeenschappelijk begrip van zowel de mensen betrokken bij de visieontwikkeling als bij de realisatie.

Leg alle proces vereisten vast

In het Advantedge Succes Programma maken we gebruik van solution templates. Deze procesdiagrammen zijn samengesteld op basis van wereldwijde ervaringen. We weten dat we hiermee al zo’n 70% van de bedrijfsprocessen afvangen. De overige, unieke processen binnen jouw bedrijf vullen we aan. We maken business use-cases visueel en koppelen die vervolgens aan de bijpassende mogelijkheden die een systeem moet bieden. We leggen hier ‘capabilities’ vast zonder blind te staren op concrete pakketten of tools. We weten nu hoe de oplossing moet bijdragen aan het proces, dus de volgende stap is om de functies en build items te selecteren die daarvoor nodig zijn. Na deze stap zijn alle systeemvereisten vastgelegd en werken we toe naar een implementatie.

Werk verschillende scenario’s uit

Voordat we definitieve keuzes maken, werken we per solution template de verschillende scenario’s uit die het proces op de verschillende manieren doorloopt. Binnen het productontwikkelingsproces kan dat bijvoorbeeld zijn het lanceren van een totaal nieuw product, maar ook een productaanpassing of het oplossen van een probleem.

Implementatie

Al deze stappen in het proces komen samen in een complete delivery roadmap. Op basis hiervan gaan we succesvol, snel en effectief van start met de implementatie.

Adoptie

Succes valt of staat met de manier waarop je team werkt met de nieuwe oplossing. Adoptie is daarom een belangrijk onderdeel van het programma. Al tijdens de inrichting en testfase worden gebruikers meegenomen en wegwijs gemaakt in de toepassing. Onze consultants geven trainingen en faciliteren het organisatorische veranderproces. Je team krijgt toegang tot e-learningtools en live support en wordt ondersteunt bij nieuwe releases.

Wat levert het Advantedge Succes Programma op?

In een notendop: de kortste ‘tijd-tot-waarde creatie’ met optimaal hergebruik van wereldwijze ervaringen. Maar ook:

 • Een roadmap voor procesdigitalisering waarin waarde-creatie binnen je bedrijf centraal staat
 • Je weet voor ieder kritisch proces met welke eisen en systeemmogelijkheden je het proces soepel laat verlopen
 • Hergebruik doordat je terug kunt vallen op 20 jaar ervaring van cards-specialisten en wereldwijde Siemens best practices
 • Goed onderbouwde en schaalbare systeemarchitectuur, maar ook gespecialiseerde implementatie en ondersteuning
 • Iteratieve uitrol die zorgt dat je grip houdt op de transformatie van je proces
 • Ondersteuning bij adoptie in je organisatie, onder andere door toegang tot e-learning, release en support

cards PLM Solutions: Driven by digitalization

 • Starten vanuit de kern: een gedegen intakeproces betekent volgens ons geen one-size-fits-all. We nemen de tijd om je echt te leren kennen.
 • Partnership: we blijven je uitdagen op de inhoud. Of het nu over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk gaat.
 • Persoonlijke aanpak: elke partner krijgt vanaf dag één een eigen team van specialisten. Ze doen er alles aan om het meest uit jouw proces te halen.

Trendboek

Benieuwd naar de huidige trends en uitdagingen in de maakindustrie? Bekijk dan ons trendboek.
Download
Download

Het meeste uit jouw processen halen?

Neem dan contact met ons op.