Laden..
Simulation Management

Simulation Management

Download fact sheet

Simulation Management

Met de software van Teamcenter® krijg je controle over simulatiegegevens, workflows en processen. De software voor simulatieprocesbeheer is speciaal ontwikkeld voor engineers en CAE-analisten. Beheer al je simulatieprocessen, data, hulpmiddelen en werkstromen samen met de productdata die je al beheert. Door deze software is je simulatieteam in staat om simulaties te versnellen waardoor het team met deze kennis productontwikkeling effectiever stimuleert.

snellere print tijd

Snel de juiste
simulatie studie

Geen bestandsoverdracht

Reduceer
knelpunten

automatiseer

Automatiseer en
beheer simulaties

Voorkom problemen als delaminatie

Gevalideerd & traceerbaar
ontwikkelproces

De voordelen

  • Ondersteun het toenemende volume en de complexiteit van simulatiewerk
  • Verhoog het vertrouwen in je simulaties
  • Versnel simulatie door tijd te besparen op het vinden van gegevens en door hergebruik
  • Lever sneller resultaten door standaardisatie en automatisering
  • Minimaliseer implementatiekosten en risico’s

Subscription v.a. €4 per dag*

*Dit bedrag is berekend op basis van de maandelijkse subscription prijs van €81,- gedeeld door twintig werkdagen in een maand. Vraag voor de specifieke prijs voor jouw organisatie een offerte aan of contact ons via info@cardsplmsolutions.com.

De uitdaging: een overload aan simulatiedata

Producten worden steeds complexer en de behoefte om meer markten te bedienen resulteert in een groter aantal productvarianten en configuraties. Hoewel digitale simulatie steeds vaker wordt gezien als de sleutel tot productontwikkelingsefficiëntie en een middel om productcomplexiteit aan te pakken, is simulatie juist vaak een knelpunt in het proces. Zo werken analyseteams bijvoorbeeld vaak met verouderde gegevens of leveren ze resultaten te laat om de ontwerprichting nog te beïnvloeden. Programmabeheerders hebben moeite om inzicht te krijgen omdat ze de resultaten van computeraided engineering (CAE) alleen kunnen bekijken met de hulp van een analist. En aangezien het aantal uitgevoerde simulaties exponentieel groeit, is de kans groot dat teams verzanden in de enorme hoeveelheden gegenereerde gegevens.

Krijg controle op CAE-data en processen

Om bovenstaande uitdaging aan te gaan moet je simulatiewerkzaamheden zien en beheren als een essentieel onderdeel van de totale PLM-strategie van je bedrijf. Met de software van Teamcenter® krijg je controle over je CAE-gegevens en -processen. Als een integraal onderdeel van het Teamcenter®-platform kun je door deze software alle simulatiegerelateerde gegevens samen met de productgegevens beheren. Hierdoor heb je één bron van waarheid voor de hele organisatie en laat je simulatieteams volledig participeren in de levenscyclus van het product. Dit doe je door de nieuwste productgegevens te gebruiken als input voor simulaties en alle besluitvormers en belanghebbende gemakkelijk toegang te bieden tot belangrijke simulatieresultaten. Beheer jij simulatiedata buiten de PLM-omgeving? Dan is de kans groot dat dat leidt tot duplicatie van gegevens en verhoogde investeringen in hardware. Teamcenter® elimineert deze duplicatie doordat je simulatiedata beheert op het PLM-platform van je organisatie.

Pak de behoefte van simulatie-engineers aan

Het simulatiedatamodel ondersteunt alle soorten CAE-gegevens. Dit out-of-the-box-datamodel kun je volledig uitbreiden en gebruiken voor het vastleggen en beheren van geometrie, modellen, invoerdekken, resultaten en rapporten. Deze objecten worden opgeslagen in de database met relatielinks waardoor volledige traceerbaarheid mogelijk is: van productrevisie tot de bijbehorende simulatieresultaten. De uitbreidbaarheid van het CAE-gegevensmodel is een unieke en krachtige mogelijkheid waarmee je belangrijke parameters beheert, zoals simulatieobjecten met alle bijbehorende levenscyclusacties. Grote bestanden beheer je in de database of daarbuiten via koppelingen.

Beheer de levenscyclus onafhankelijk van de productlevenscyclus

Voer levenscyclusbewerkingen uit op simulatieobjecten zoals maken, herzien, bijwerken, verwijderen, vrijgeven of archiveren. Beheer de levenscyclus van simulatieobjecten onafhankelijk van de productlevenscyclus, terwijl de contextuele relaties behouden blijven. Een geometriemodel kan bijvoorbeeld geassocieerd zijn met meerdere mesh-modellen en een mesh-model kan vervolgens in verband staan met meerdere analyses.

Een compleet frame voor het beheren van meerdere simulatietoepassingen

De meeste engineeringorganisaties gebruiken tientallen of zelfs honderden simulatietoepassingen, variërend van commerciële tools tot interne programma’s. Het is een flinke uitdaging om al deze tools te beheren. De software van Teamcenter® biedt een compleet frame voor het configureren en naadloos starten van alle simulatietoepassingen. Zoals de CAE-preprocessors, solvers, postprocessors, procesorkestratiehulpmiddelen, interne hulpprogramma’s en scripts. Toepassingen start je interactief of via workflows op een lokale of externe computer. Bestanden die nodig zijn voor de externe toepassing, metadata en structuurinformatie worden automatisch uitgewisseld tussen Teamcenter® en de CAE-applicatie.

Beheer CAE-applicaties voor een bepaalde simulatiecontext

Eén van de unieke kenmerken van het frame is dat je verschillende simulatietools beheert en controleert. Hierdoor beheer je de toegang tot CAE-applicaties efficiënt voor een bepaalde simulatiecontext. Een thermische engineer presenteer je bijvoorbeeld alleen hulpmiddelen gerelateerd aan thermische analyse, wat de selectie van het juiste gereedschap en de juiste versie eenvoudig maakt. Gegevenstoegang kan worden beheerd op gebruikers-, groeps-, rol- of projectniveau en kan variëren voor verschillende simulatieobjecten. Dit stelt jou in staat om toegang te bieden tot, en geschikte gegevens te delen met, partners en leveranciers. En dit terwijl je het intellectuele eigendom (IP) beschermt en zorgt voor naleving van de voorschriften.

Versnel simulatie en lever sneller resultaten

Analisten besteden veel tijd aan het zoeken naar data en geven deze data vervolgens door aan anderen. Deze gegevens vormen de basis voor het bouwen van een simulatiemodel, het kiezen van materiaaleigenschappen en het toepassen van belastingen. Elke keer als het ontwerp verandert, kan dit van invloed zijn op al deze beslissingen. Het is daarom van cruciaal belang dat je gesynchroniseerd blijft met de anderen in het team om ervoor te zorgen dat analyses worden uitgevoerd met behulp van de juiste en nieuwste versies van alle gegevens.

Zoek sneller naar gegevens

Teamcenter® versnelt het zoeken naar gegevens met uitgebreide mogelijkheden voor query’s en navigatie van simulatiegegevens. Als gebruiker navigeer je tussen gekoppelde producten, modellen, analyses en resultaten in een speciaal ontworpen CAE-manager-applicatie. Query’s zijn gebaseerd op kenmerken zoals gebruikersnaam, programmanaam of analysetype, of op een relatie, zoals een analyse die is uitgevoerd op een specifieke ontwerpvariant. Volledig tekstonderzoek binnen opgeslagen bestanden en aangepaste query’s worden ook ondersteund. Relaties gebruik je om snel alle simulaties te identificeren die zijn uitgevoerd op een bepaalde ontwerpvariant of om te bepalen welk hulpmiddel is gebruikt om een ​​specifiek resultaat te genereren.

Versnel de creatie van simulatiestructuren

Wat ook veel inspanning kost voor analisten is het proces van het transformeren van een complexe productstructuur in een equivalente CAE-structuur voor analyse. Niet alle componenten van een product zijn nodig voor de analyse en soms zijn er juist aanvullende modellen nodig die niet bestaan in de productstructuur. Teamcenter® heeft een unieke eigenschap, wat wij ook wel structure mapping noemen, waarmee je de creatie van simulatiestructuren drastisch versnelt. Het automatisch aanmaken van simulatiestructuren uit een productstructuur is makkelijker door het gebruik van vooraf gedefinieerde regels, zoals filterregels, regels voor hergebruik, etc. Nadat een structuurmap is gedefinieerd, kun je deze ook beheren als object in Teamcenter® dat je kan herzien en delen binnen de organisatie.

Maak gebruik van simulatie om betere productbeslissingen te nemen

Simulatieresultaten zet je in om productbeslissingen te stimuleren. Eén van de knelpunten daarbij is het onvermogen van programmabeheerders en andere besluitvormers om CAE-resultaten te raadplegen zonder dat ze weten hoe de CAE-ontwerpgereedschappen of postprocessors worden gebruikt. Het door Siemens PLM Software ontwikkelde JT™-gegevensformaat helpt je dergelijke obstakels te overwinnen. Dit formaat is zelfs geaccepteerd als een ISO-standaard. Het lichtgewicht JT™-formaat zorgt voor snelle visualisatie en maakt simulatierapporten beter en meer visueel met ingesloten manipuleerbare JT™-afbeeldingen. Met behulp van de ingebedde viewer in Teamcenter® kunnen alle belanghebbenden simulatiegegevens visualiseren zonder gebruik te maken van een uitgebreid hulpprogramma specifiek voor analisten. Denk hierbij aan geometrie, mazen, belastinggevallen en resultaten. Als teamlid zet je ook gemakkelijk markeringen of notities in de JT™-afbeeldingen wat een brede manier samenwerken makkelijker maakt.

cards PLM Solutions: driven by digitalization

  • Starten vanuit de kern: een gedegen intakeproces betekent volgens ons geen one-size-fits-all. We nemen de tijd om je echt te leren kennen.
  • Partnership: we blijven je uitdagen op de inhoud. Of het nu over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk gaat.
  • Persoonlijke aanpak: elke partner krijgt vanaf dag één een eigen team van specialisten. Ze doen er alles aan om het meest uit jouw proces te halen.

Ook het meeste uit jouw processen halen?

Neem dan contact met ons op!

Simulation Management fact sheet

Meer weten over deze oplossing? Download deze fact sheet
Download
Download

Het meeste uit jouw processen halen?

Neem dan contact met ons op.