Laden..
PLM Agile

PLM Agile

PLM Agile

Wij weten als geen ander dat PLM-projecten uitdagend zijn en dat het bijna onmogelijk is om op dag 1 te benoemen wat je precies nodig hebt. Daarom werken wij met de Agile-aanpak. Agile is een verzamelterm uit de softwareontwikkeling die in de praktijk veel verschillende vormen kent. Alle Agile-werkvormen zijn gebaseerd op teamwerken, frequente tussentijdse opleveringen, snel aanpassingen doorvoeren en het betrekken van de eindgebruikers in de ontwikkelfase.

Waarom PLM Agile?

Kies voor een Agile-methodiek als je belang hecht aan:

 • Transparantie: je hebt continu inzicht in wat er moet gebeuren, waar de risico’s liggen en of het team nog binnen het budget werkt
 • Digitaal samenwerken: de cards Agile-portal en -tools zorgen voor snelle en juiste afstemming binnen het team
 • Onafhankelijkheid van consultants: wij zetten het project op zo’n manier op dat we zelf steeds minder nodig zijn. We dragen werkzaamheden snel over. Zo kunnen wij continu onze diensten verbeteren en besteden we meer tijd aan ontwikkeling die voor jou echt waarde heeft

Hoe werkt de PLM Agile-aanpak?

Onze aanpak kent 4 pijlers:

 • We formuleren vooraf een visie op het op te leveren product zonder er een dichtgetimmerde projectscope van te maken
 • Voor iedere functionele extensie werken we in een sprint
 • Elke sprint bevat de volgende fases: ontdekken, ontwerpen, ontwikkelen en testen
 • Een sprint is afgerond bij acceptatie van het opgeleverde deelproduct

Afgebakende tijdsblokken

We werken in de Agile-methodiek met tijdsblokken. Iedere sprint leveren we binnen een vooraf bepaald tijdsbestek op. Dankzij die scherpe afbakening focust het team zich op de belangrijkste vereisten. Minder belangrijke eisen parkeren we, waardoor we sneller werkende omgevingen kunnen opleveren. Jij en jouw gebruikers bepalen de prioriteiten per sprint en dus niet de (software) ontwikkelaars.

User stories

We gaan samen met jou in gesprek om je visie te vertalen naar een set van gewenste oplossingen. We geven deze gewenste oplossingen vorm door middel van ‘user stories’ die beschrijven wat de oplossing moet toevoegen in je organisatie.

De user stories rangschikken we op basis van hoge, middelmatige en lage impact. Met die prioritering maken we een dynamische product backlog, waarin je later nog kunt schuiven en wensen kunt toevoegen of weghalen.

Korte sprints

We delen het project op in korte sprints. Hierdoor blijft het voor jou overzichtelijk en worden er op gezette tijden sprints opgeleverd en user stories afgevinkt. In dit proces zorgen we er altijd voor dat we geen enkel belangrijk detail overslaan. Door deze werkwijze kan het zijn dat sommige vraagstukken over meerdere user stories in verschillende sprints verdeeld zijn.

In elke sprintcyclus wordt er ontwikkeld, gebouwd, getest en gedocumenteerd. Nog niet tevreden? Dat kan, want vaak ervaar je pas écht wat je nodig hebt als je met de testomgeving aan de slag gaat. We blijven testen en aanpassen en leveren de sprint pas op als je helemaal tevreden bent.

De verwachtingen van een sprint

Misschien wil je weten wat je precies van zo’n sprint kunt verwachten. Hoe ziet een sprint eruit en wat komt er allemaal aan bod? We laten je zien hoe we elke keer te werk gaan.

Ontdekken

In deze fase formuleren we gedetailleerde features voor het op te leveren product. We leggen de functionele en niet-functionele vereisten vast in de user stories. We bereiden ons alvast voor op de overdracht door testcases te beschrijven en een testplan op te stellen.

Ontwerpen

De specialisten gaan aan de slag met het uitwerken van de technische eisen en het maken van een technisch ontwerp.

Ontwikkelen

In deze fase configureren we de software echt en wordt de configuratie gedocumenteerd of geautomatiseerd.

Testen

We voeren het eerder opgestelde testplan uit en op basis van de testresultaten verfijnen we de configuratie. Zijn alle details op orde? Dan kun jij als klant overgaan tot acceptatie van de sprint en starten we met de volgende.

Wat levert PLM Agile je op?

 • Je formuleert je technologievisie aan de hand van concrete user stories
 • Grote projecten worden behapbaar voor je teams dankzij overzichtelijke sprints
 • Ontwikkeling gaat sneller doordat tussentijdse oplevermomenten dwingen om te focussen op de hoofdzaken
 • Je hebt ruimte om tijdens het ontwikkelproces nieuwe inzichten en aanvullende wensen onderdeel te maken van het proces

cards PLM Solutions: Driven by digitalization

 • Starten vanuit de kern: een gedegen intakeproces betekent volgens ons geen one-size-fits-all. We nemen de tijd om je echt te leren kennen.
 • Partnership: we blijven je uitdagen op de inhoud. Of het nu over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk gaat.
 • Persoonlijke aanpak: elke partner krijgt vanaf dag één een eigen team van specialisten. Ze doen er alles aan om het meest uit jouw proces te halen.

Trendboek

Benieuwd naar de huidige trends en uitdagingen in de maakindustrie? Bekijk dan ons trendboek.
Download
Download

Het meeste uit jouw processen halen?

Neem dan contact met ons op.