Laden..
Industry Templates

Industry Templates

Industry Templates

Je opereert in een markt waar de complexiteit toeneemt, je steeds kortere time-to-market nastreeft en waar je klant verwacht dat je maatwerk levert voor de prijs van een standaard product. Die eisen worden aan jouw organisatie gesteld. Maar als je overweegt je om je bedrijfsprocessen te digitaliseren, dan verwacht je ook van jouw PLM implementatiepartner dezelfde snelheid, flexibiliteit en efficiëntie.

Een goede partner zorgt ervoor dat de implementatie van een PLM oplossing in korte tijd rendement oplevert. cards biedt die zekerheid! Wij hebben jarenlange ervaring met PLM oplossingen voor de maakindustrie waar jij op mee kunt liften. Wij adviseren je over slimme oplossingen want we kennen de uitdagingen in jouw proces en matchen dat aan beschikbare technische oplossingen. We toetsen in hoeverre jouw processen in lijn zijn met de branchestandaarden en bespreken samen welke processen in jouw bedrijf uniek zijn. Met die bouwstenen geven we samen vorm aan je strategie. Dat hoeft geen langdurig proces te zijn! Want we baseren ons op industrie templates specifiek voor jouw branche.

Wat zijn industrie templates?

Industrie templates zijn herbruikbare blauwdrukken per branche. Die zijn ontstaan uit ervaring met processen en informatiemodellen uit jouw branche. Industrie templates vangen 70% – 80% van de gangbare processen af. Maar laten ook genoeg opties open om specifieke wensen of doelstellingen uit jouw bedrijf toe te voegen.

Wij werken al ruim 20 jaar aan digitalisering in de maakindustrie. Wij weten per branche welke procesverbetering mogelijk is. Onze ervaring in de maakindustrie en onze kennis van technologie en software hebben we samengevoegd en op maat gemaakt per branche.  Zo zorgen we ervoor dat de investering in een PLM systeem overzichtelijk is en meteen rendeert. En realiseren we binnen korte tijd ‘toegevoegde waarde’ in jouw bedrijfsproces.

We werken met branchespecifieke templates voor:

Oplossingen die rekening houden met processen en mensen

We werken met industrie templates die per branche specifiek zijn en rekening houden met de verschillende facetten van de bedrijfsvoering. In de templates leggen we kruisverbanden tussen de bedrijfsprocessen en de teams die bij deze processen betrokken zijn. Deze combinaties worden in de templates zichtbaar en leiden tot de keuze van een oplossing.

De industrie templates geven handvatten voor oplossingsdomeinen die aansluiten op jouw situatie. De nieuwe oplossing die we implementeren, moet waarde toevoegen in je bedrijf. Door gebruik te maken van de templates, weten we welke impact specifieke processen hebben op verschillende afdelingen zodat we de juiste medewerkers meenemen in de adoptie van het verbeterde proces. Samen met jouw teams scherpen we de templates verder aan totdat ze naadloos passen op alle unieke situaties in jouw bedrijf.

Wat leveren industrie templates op?

  • Je kunt putten uit praktische kennis, opgebouwd uit 20 jaar ervaring in specifieke branches
  • Je mag rekenen op branchespecialisten van cards om kennis van de bedrijfsvoering in jouw branche te koppelen aan technische kennis.
  • De gekozen oplossing implementeren we snel, omdat we voor 70% gebruik maken van good practices
  • We voegen specifieke configuraties, passend bij jouw unieke processen, toe aan het definitieve oplossingsontwerp
  • Je krijgt sneller rendement op je investering

cards PLM Solutions: Driven by digitalization

  • Starten vanuit de kern: een gedegen intakeproces betekent volgens ons geen one-size-fits-all. We nemen de tijd om je echt te leren kennen.
  • Partnership: we blijven je uitdagen op de inhoud. Of het nu over een strategisch, tactisch of operationeel vraagstuk gaat.
  • Persoonlijke aanpak: elke partner krijgt vanaf dag één een eigen team van specialisten. Ze doen er alles aan om het meest uit jouw proces te halen.