Privacy

cards Nederland B.V. heeft dit beleid voor on-line privacy opgesteld zodat u begrijpt met hoeveel zorg wij uw persoonlijke gegevens wensen te behandelen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

cards PLM Solutions verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Uw functie in het bedrijf
  • Bedrijfsadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Aantal gebruikers van de site
  • Favoriete websites


2. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • cards PLM Solutions verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
  • Telefonisch contact
  • Informeren over wijzigingen van diensten
  • Voor het verwerken van uw betalingen, als u onze producten koopt, om u van de status van uw bestelling te voorzien, om uw vragen en verzoeken in behandeling te nemen, en eventuele klachten te kunnen beoordelen en af te handelen;
  • Voor het verwerken en beantwoorden van uw vragen of om contact met u op te nemen om uw vragen of verzoeken te beantwoorden;
  • Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten, communicatiemethodes en de functionaliteit van onze websites;
  • Voor prijsvragen of promoties waarvoor u uw interesse getoond heeft;
  • Voor het verstrekken van informatie aan u en voor het beheer van uw registratie en/of aanmelding voor onze nieuwsbrief of andere informatie;
  • Voor het beheer van onze dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot uw deelname aan onze prijsvragen, promotionele acties zonder koop- of bestelverplichting, voor promotionele activiteiten of voor het beantwoorden van uw vraag;
  • Voor het vaststellen van de identiteit van personen die met ons telefonisch, elektronisch of anderzijds contact opnemen;
  • Voor doeleinden van interne training en kwaliteitsborging;
  • Om de interesses, wensen en veranderende behoeften van consumenten te begrijpen en te beoordelen, voor het verbeteren van onze websites, onze huidige producten en diensten, en/of voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; en
  • Om u van persoonlijk op u afgestemde producten, berichten, advertenties en productaanbevelingen te voorzien.

3. Cookies

cards PLM Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich via deze pagina afmelden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

4. Bewaartermijn

cards PLM Solutions zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

We doorlopen de persoonsgegevens die we bewaren actief en verwijderen ze grondig, of maken ze in sommige gevallen anoniem, wanneer er geen juridische of zakelijke noodzaak meer is om ze te bewaren.

5. Delen met derden

cards PLM Solutions verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. cards PLM Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Externe dienstenverleners die een verwerkersovereenkomst hebben met cards PLM Solutions kunnen uit naam van cards PLM Solutions met u contact opnemen, om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten. Zij hebben toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor de kerntaak die ze verrichten, maar niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Voorts moeten zij deze persoonsgegevens verwerken conform deze privacy kennisgeving en conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

6. Beveiliging

cards PLM Solutions heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via het volgende e-mailadres avg@www.cardsplmsolutions.com om hiervoor een afspraak te maken om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via avg@www.cardsplmsolutions.com. Voor aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de organisatie omgaan kunt u ons mailen via het bovenstaande e-mailadres.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.