Laden..
Virtueel testen en omstellen

3 juni 2024

Virtueel testen en omstellen

Wat levert een virtuele inbedrijfstelling van een machine jou op? 

De markt vraagt steeds vaker om nieuwe producten. Die druk is bij de productiebedrijven voelbaar tot op de vloer. Ze moeten sneller bestaande lijnen omstellen, aanpassen en nieuwe machines of lijnen in gebruik nemen.  Via digitale modellen kan je dat al testen en valideren nog voor de fysieke systemen zijn geïnstalleerd.

Tijdwinst, dat is waar het om gaat. De concurrentie onder productiebedrijven is namelijk extreem hoog. De markt vraagt steeds meer en steeds sneller nieuwe producten en product variaties. Dat leidt tot een kortere productlevenscyclus en daarmee een gereduceerde time-to-market. Tijd is dus de bepalende factor, ook voor de machine- of lijnbouwer en de hightech toeleverancier. Die moeten namelijk zorgen voor nieuwe machines en aangepaste productielijnen.

Om aan die eisen van de markt te voldoen, zien we dat bedrijven steeds complexere systemen en automatiseringen implementeren. Dat zorgt voor een steeds groter aandeel van elektronische componenten en besturingscode. Maar vóór je als maakbedrijf zo’n stuk nieuw stuk automatisering in bedrijf neemt, moet je uiteraard alles controleren en testen, om zeker te zijn dat de mechanische en elektronische componenten van de besturing perfect op elkaar zijn afgestemd.

Fouten komen te laat naar voren

De voorbereiding van de inbedrijfstelling – de controles en testen – is traditioneel een fysiek proces, uitgevoerd met de machines zelf. Dat heeft tot gevolg dat de inbedrijfstelling pas aan het eind van de ontwikkelingscyclus gebeurt, wanneer engineering en productie al klaar zijn. Wanneer er in dat stadium toch nog fouten naar voren komen, dan kost het vaak veel tijd en geld om een oplossing uit te werken. Waren die problemen veel eerder in het proces aan het licht gekomen, dan waren ze duidelijk sneller en goedkoper op te lossen geweest. En dan hebben we het nog niet eens over de extra druk die de klant oplegt wanneer het project vertraging oploopt. De klant kan de productie dan niet starten zoals voorzien en verliest onvermijdelijk veel geld.

Met het oplossen van fouten in een laat stadium zijn vaak hoge kosten gemoeid.

Een ander mogelijk scenario is de aanpassing van een bestaande lijn. Daarbij komt de lijn stil te liggen, om waar nodig de componenten om te stellen en vervolgens een testrun uit te voeren. De impact van zo’n exercitie is behoorlijk. De productie stokt en er gaat al snel flink wat tijd over de uitvoering van de test.

In de praktijk zie ik dat het merendeel van de bedrijven nog altijd aan deze werkwijze vasthoudt en de inbedrijfstelling van een machine of lijn op de vloer organiseert. Zij verliezen daarbij veel tijd in vergelijking met concurrenten die de inbedrijfstelling digitaal testen. Wie over een digitaal model, de digitale tweeling, van de productielijn of machine beschikt, kan namelijk virtueel simulaties maken van de omstelling van een lijn of het gebruik van een nieuwe machi

Virtuele inbedrijfstelling

Bij een virtuele inbedrijfstelling wordt de geschreven PLC-code gekoppeld aan het virtuele model in plaats van aan het fysieke model. Dat laat toe de complete werking van de lijn of machine zo al in een vroeg stadium te valideren, waarbij de engineer de machine ook visueel ziet werken. Dat visuele aspect is vaak een bepalende factor om kleine fouten of problemen te identificeren die anders niet aan het licht zouden komen.

Blijkt er tijdens die simulatie iets niet naar wens te verlopen, dan is het mogelijk om binnen het digitale model snel de nodige elementen bij te sturen. Het is een aanpak die toelaat om de complete procesbesturing op een virtuele manier te controleren en aan te passen – om daarna pas wanneer alle lichten op groen staan tot de eigenlijke bouw van het systeem op de vloer over te gaan.

Ook voor de klant bieden deze digitale modellen vele voordelen. Zo kan de klant al in een zeer vroeg stadium inzicht krijgen in de uiteindelijke werking van de machine. Dit zorgt voor een heldere communicatie en het scherp krijgen van de klanteisen in een vroeg stadium van het proces. Ook biedt dit voor de klant de mogelijkheid om mensen aan de andere kant van de wereld al te trainen om de machine in gebruik te nemen, nog voordat de fysieke machine is gebouwd.

Het gebruik van de digitale tweeling voor het ontwerpen, valideren en inbedrijfstellen van een lijn of machine brengt dus veel voordelen met zich mee. Bedrijven realiseren hiermee:

  • Een reductie van de totale ontwikkelingstijd van elk project
  • Een kortere inbedrijfstelling
  • Een reductie van de totale kosten

Het zorgt overigens niet alleen voor een belangrijke besparing aan tijd en geld. Al die tijd kon de bestaande lijn ook gewoon verder blijven produceren. Het zorgt er ook voor dat je de echte, fysieke omstelling van de lijn beter kan inplannen en sneller kan uitvoeren, met een minimale impact op de mensen betrokken bij de productie.

Sparren?

Overstappen op een virtuele manier van testen en omstellen betekent nogal wat. Bij cards volgen we daar een bewezen aanpak in stappen voor. Benieuwd hoe we dat doen? Stuur ons een bericht en we vertellen je er meer over.