Laden..
Heb jij al een single source of truth voor de Engineering & Productie data?

22 juli 2024

Heb jij al een single source of truth voor de Engineering & Productie data?

Weg met de silo’s: engineering en productie willen een centraal dataplatform

De consument eist steeds vaker nieuwe variaties van producten. Om aan die vraag te voldoen moeten machinebouwers en high tech toeleveranciers hun innovatie en productie drastisch versnellen. Een nieuwe machine ontwerpen, bouwen en testen – of een bestaande machine aanpassen – kan veel sneller wanneer alle afdelingen van het bedrijf zicht krijgen op elkaars data – of beter: op alle data. Heeft jouw bedrijf al een centrale verzamelplaats voor data?

Het zal voor niemand een verassing zijn dat de vraag vanuit de consument een directe impact heeft op de leveranciers. De toenemende vraag van de consument naar nieuwe variaties van producten leidt ertoe dat de productlevenscyclus steeds korter wordt. Dat betekent dat nieuwe producten, en daarmee ook machines, steeds sneller op de markt moeten komen. Om de concurrentie voor te blijven moeten maakbedrijven met deze toenemende druk op de time-to-market om kunnen gaan.

En dat is niet alles. De klant verwacht niet alleen sneller te kunnen beschikken over de nieuwe machine, die moet tegelijk ook beter én goedkoper zijn dan de vorige versie. Dat verplicht machinebouwers om in te zetten op meer flexibiliteit en efficiëntie in het ontwerp, test en productieproces. Alleen op die manier slagen ze erin concurrerend te blijven.

Data in silo’s

Digitalisering is hierbij het sleutelwoord. De beschikbaarheid van een 360° view van de hele levenscyclus van het product – van ontwerp tot productie en service na verkoop – zorgt ervoor dat alle afdelingen optimaal aan de ontwikkeling van het product samenwerken. Het ultieme doel is om de concurrentie voor te blijven.

Tot zover de theorie. Want wat zien we in de praktijk? Bedrijfsafdelingen zijn nog heel vaak in silo’s georganiseerd, elk met hun eigen systemen en data. Wanneer het ontwerp van het product klaar is, gooien de collega’s van engineering het design over het spreekwoordelijke scheidingsmuurtje met de productieafdeling. Daarna gaat productie aan de slag, met weer andere systemen. Of erger nog: met Excel, pen en papier.

Van een automatische doorstroming van data tussen de afdelingen is geen sprake. Uit eigen ervaring weet ik dat engineering vaak al behoorlijk ver is gevorderd op het vlak van digitalisering. Maar bij een korte rondleiding in de productieafdeling kun je er niet omheen: daar maken papieren werkinstructies, losse e-mails en Excel-bladen de dienst uit. De potentie van de investering in digitalisering die bij engineering heel vaak al is gebeurd, blijft onderbenut wanneer productie daar niet in dezelfde mate op aansluit.

Rem op efficiëntie

Dat engineering en productie niet digitaal op elkaar zijn afgestemd, kan voor een flinke rem op de efficiëntie en flexibiliteit zorgen, die het bedrijf zo broodnodig heeft. Niet-geïntegreerde, papieren workflows maken het moeilijk om vanuit productie feedback terug te koppelen naar engineering. De connectie met het ERP-systeem loopt moeizaam: denk aan over te tikken papieren bonnen, met alle risico op fouten van dien. Er is geen zicht op de status van een productierun, op de geleverde kwaliteit, op fouten of onderbrekingen, enzovoort.

Ik overdrijf niet als ik zeg dat een engineer in zo’n omgeving soms wel de helft van zijn tijd besteedt aan data-acquisitie: het verzamelen en valideren van de juiste data. Is er in de productie een wijziging vereist, dan kan dat in de praktijk dus een impact hebben van letterlijk tientallen manuren, enkel en alleen omdat er tussen de datasilo’s geen communicatie mogelijk is. Omdat de doorstroming van data niet digitaal gebeurt kan productie ook maar beperkt visueel werken, bij gebrek aan link met de 3D-data van engineering. Het zijn allemaal elementen die de uiteindelijke doorlooptijden verlengen.

Gemeenschappelijk dataplatform

Een bedrijf dat engineering en productie wil stroomlijnen, kan dat door in eerste instantie te zorgen voor een gemeenschappelijk dataplatform. Weg met de silo’s! Zodra de data centraal beschikbaar is, kunnen de afdelingen sneller op elkaar inspelen. Dat leidt tot een snellere time-to-market, minder problemen rond productiekwaliteit en minder recalls.

Digitalisering begint naar mijn mening dus ook hier met een uniforme verzamelplaats voor documenten en stuklijsten, naast alle mechanische, elektronische, software- en simulatiegegevens. Die single source of the truth biedt een solide basis om de samenwerking tussen afdelingen te optimaliseren en zo de efficiëntie en flexibiliteit van je Product Lifecycle Management gericht aan te pakken.

Sparren?

Benieuwd naar ons advies over hoe jouw organisatie haar Product Lifecycle Management kan stroomlijnen? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!