Laden..
Waar zitten de knelpunten?

3 december 2023

Waar zitten de knelpunten?

Must have: Inzicht in het productieproces

Competitief blijven in een complexe markt, waar klanten verwachten dat je snel, flexibel en tegen een lage prijs op hun vragen inspeelt: dat zijn de uitdagingen waar maakbedrijven in Nederland allemaal mee te maken hebben. Maar alleen met een heel scherp inzicht in je productieproces kun je snel omschakelen op nieuwe wensen. De vraag is dan al snel waar mogelijke knelpunten in je productie zitten.

Productiebedrijven hebben het niet makkelijk. Er zit veel onzekerheid en dynamiek in de keten en bij de afnemers. De interne druk op de kosten neemt toe, onder meer door de wereldwijde concurrentie. Het zorgt ervoor dat bedrijven hun productiestrategie steeds verder afstemmen op de vraag van de consument. Maar omdat die vraag snel verandert, moet de productie daar heel snel op kunnen inspelen. Door de grotere behoefte aan productvariatie moeten bedrijven immers de introductietijd voor een nieuwe variant drastisch reduceren.

Helder inzicht

De trends die ik hier beschrijf, brengen voor de productiebedrijven een grote uitdaging met zich mee. In de praktijk stel ik vast dat het daarbij telkens weer om een gebrek aan inzicht draait: inzicht in hoe de bestaande lijnen en lay-outs werken en hoe die flexibel in te zetten of aan te passen zijn, bijvoorbeeld om te kunnen inspelen op de vraag naar een nieuwe productvariant.

Dat inzicht verwijst ook naar de behoefte aan visualisatie. De vraag om visueel te werken – bijvoorbeeld met 3D-data – komt overigens niet alleen vanuit het bedrijf zelf, bijvoorbeeld om het overleg tussen collega’s te ondersteunen, maar ook van de klant of ketenpartner. Het visuele aspect is steeds vaker een bepalend element in de communicatie en afstemming tussen fabrikant en klant.

In dit hele verhaal zie ik hoe productiebedrijven – ondanks alle complexiteit – zich flexibel op moeten stellen, willen ze hun plaats in de markt behouden. Ze moeten zo snel en goedkoop mogelijk aan de vraag van de klant kunnen voldoen. Maar daarbij blijkt dat duidelijk inzicht en overzicht niet langer goed in te vullen zijn met klassieke tools als Excel of Visio. Daar zijn de productieprocessen inmiddels te complex voor en spelen er te veel variabelen mee.

Deze klassieke tools hebben namelijk een groot nadeel: door technische beperkingen zijn ze gebouwd op basisaannames. Spreadsheets kunnen dynamische voorwaarden zoals machinestilstand en beschikbaarheid van operators niet meenemen zonder een hoge kennis van programmeertalen. Dit terwijl het management nu meer dan ooit hoog gedetailleerde informatie nodig heeft over de throughput van het nieuwe systeem.

Virtuele validatie

Waarin schuilt het antwoord dan wel? In mijn vorige blog beschreef ik het belang van de vlotte uitwisseling van data tussen engineering en productie. Dat idee krijgt hier een vervolg. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven in steeds meer delen van het proces digitale tools moeten inzetten, willen ze efficiënt om kunnen gaan met de vraag naar meer productvariaties. Met die digitale tools kun je de productie eerst virtueel valideren, voordat je in productie de wijzigingen daadwerkelijk doorvoert.

Ik zie daarnaast dat bedrijven niet precies weten waar de problemen in hun huidige proces zich bevinden. Daarom brengen wij met behulp van een stappenplan eerst de huidige situatie goed in kaart. Daardoor kunnen we snel identificeren waar er in de bestaande lijnen mogelijke verbeteringen zitten. Ook voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld een AGV’s, een extra machine of een nieuwe lijn, denken we het liefst zo vroeg mogelijk in het proces mee. Want dan kunnen we niet alleen een bijdrage leveren aan een zo optimaal en efficiënt mogelijke productie, maar we voorkomen ook dat er verkeerde investeringen worden gedaan.

Laten we sparren?

Benieuwd hoe we in jouw organisatie het stroomlijnen van je productieproces zouden aanpakken? We plannen graag een kennismakingsgesprek!