Laden..
FAQ

Simcenter 3D

FAQ

Vind hier alle antwoorden op je vragen rondom Simcenter 3D. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan direct contact op met onze helpdesk. Onze experts komen binnen 2 uur bij je terug met het antwoord op je vraag.

Licentie:

Q: Welke licentietypes zijn er beschikbaar?

A: Alle Simcenter 3D licenties zijn floating.

Q: Is het mogelijk om tijdelijk licenties te huren?

A: Huur van een licentie is mogelijk indien u al klant bent bij cards.

Q: Op wat voor manier kan ik vanuit thuis een licentie gebruiken die op kantoor wel beschikbaar is.

A: Er zijn diverse manieren om dit te kunnen doen. In de deze video leggen we hier iets meer over uit.

Solutions & Solving:

Q: Waarom krijg ik de melding “No Results are found” na het solven van een solution?

A: Wanneer er geen resultaten kunnen worden gevonden komt dit meestal door een foutmelding die tijdens het solven is gevonden. Foutmeldingen kunnen worden gevonden in de *.f06 file die door de solver wordt uitgeschreven in de ‘working directory’. Geen *.f06 file aanwezig? In dat geval is de solver mogelijk niet opgestart door bijvoorbeeld een licentiefout, controleer in dat geval de*.log file in de ‘working directory’.

Q: Welke bestanden zijn belangrijk voor de Helpdesk indien je een call wilt loggen?

A: Zorg in ieder geval dat je de *.log file en de *.f06 file opstuurt naar de helpdesk indien deze beschikbaar zijn zodat het probleem sneller kan worden gelokaliseerd. Indien mogelijk kunnen ook de *.fem en *.sim files mee opgestuurd worden.

Q: Wat betekent de foutmelding ” ^^^ USER FATAL MESSAGE 9137 ^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL”?

A: Het model bevat geen of onvoldoende constraints en kan daarmee nog vrij bewegen in 1 of meerdere richtingen. Loop het model na en controleer de aangebrachte constraints om de fout op te sporen. In het geval dat het onduidelijk is welke vrijheidsgraad het model nog bevat kunnen 2 acties ondernomen worden:

 1. Binnen de Parameters (PARAM) van de Case Control Section in de solution parameters (RMB Solution–>Edit→Case Control→Parameters (PARAM)) zet de “Bailout” parameter op een waarde van -1. Solve opnieuw, in de resultaten zal de overgebleven vrijheidsgraad visueel zichtbaar zijn.
 2. Voer een Eigenfrequentie analyse uit via “SOL 103 Real Eigenvalues” met dezelfde constraints als hiervoor gebruikt. De overgebleven vrijheidsgraad zal in de resultaten zichtbaar zijn als rigid body motion.


Q: Welke Simcenter Nastran solutions zijn beschikbaar met de SC13500 en/of SC13510 licentie?

A: De volgende Simcenter Nastran solutions zijn hiervoor beschikbaar:

 • SOL 101 Linear Statics – Global Constraints
 • SOL 101 Linear Statics – Subcase Constraints
 • SOL 103 Real Eigenvalues
 • SOL 105 Linear Buckling
 • SOL 106 Nonlinear Statics – Global Constraints
 • SOL 106 Nonlinear Statics – Subcase Constraints
 • SOL 129 Nonlinear Transient Response
 • SOL 153 Steady State Nonlinear Heat Transfer
 • SOL 159 Transient Nonlinear Heat Transfer


Q: Hoe kan ik bepalen hoeveel RAM en processoren ik wil toekennen aan een berekening?

A: Ga via RMB op de solution naar “Edit Solver Parameters”. In het “memory” veld specificeer je hoeveel geheugen je wilt toekennen. Vul een combinatie van de hoeveelheid en de ‘unit’ in zonder spatie: Wil je 500 megabytes definiëren? Vul dan 500Mb in. Wil je 10 gigabytes definiëren? Vul dan 10Gb in. In het “parallel” veld definieer je hoeveel processoren (cores) je aan de berekening wilt toekennen voor shared-memory parallel (SMP) processing. Default is 0. Definieer niet meer cores dan aanwezig in het systeem. In het “sdirectory” veld kun je een directory opgeven waar de tijdelijke scratch files naar worden weggeschreven.