Laden..
Dataoverdracht in de supply chain

15 november 2022

Dataoverdracht in de supply chain

Samenwerken in de supply chain: hoe doe je dat? 

De tijd dat je als machinebouwer alles zelf in huis moest bedenken, ontwikkelen en bouwen, ligt al een tijdje achter ons. De meeste bedrijven hebben tegenwoordig hun eigen supply chain met toeleveranciers, of zijn zelf een onderdeel van de supply chain van een OEM. Die samenwerking binnen de Nederlandse maakbedrijven is natuurlijk ontzettend mooi, maar brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Hoe ga je namelijk om met de cruciale data-uitwisseling die hier plaats moet vinden?

Ieder maakbedrijf, ongeacht in welke branche, voelt de toenemende druk van de concurrentie, afnemende marges, stijgende kosten en personeelstekorten. Om producten toch snel en foutloos op de markt te brengen, kunnen maakbedrijven het zich niet meer veroorloven om tijd te verliezen aan omslachtige data-uitwisseling met handmatige controles die zeer foutgevoelig zijn. Dit probleem wordt met de toenemende productcomplexiteit alleen maar groter en zorgt voor steeds meer uitdagingen.

Op de eerste plaats krijgen bedrijven te maken met steeds meer en complexere data: samenstellingen worden groter, het aantal elektronische componenten neemt toe, er komen meer specificaties en kwaliteitscontroles. Daarnaast hanteert ieder bedrijf zijn eigen werkwijze en levert data aan in een andere structuur. Er is een gebrek aan standaarden. Bedrijven hebben vaak ook geen toegang tot elkaars systemen. Hoe zorg je er dan toch voor dat je data veilig wordt uitgewisseld, zonder dat je bloot komt staan aan een cyberaanval?

Continue stroom van wijzigingen

De complexiteit zit hem vaak nog niet eens in het eenmalig overdragen van de data. Tijdens het productontwikkelingsproces komen er continu wijzigingen die correct moeten worden doorgevoerd. Het behouden van het overzicht en het zorgvuldig bijhouden van alle wijzigingen is een tijdrovende taak die veelal door dure engineers moet worden uitgevoerd, engineers die hun tijd eigenlijk aan heel andere taken zouden moeten besteden.

Ik hoor in de markt nog te vaak dat hierdoor fouten worden gemaakt die pas laat in het proces inzichtelijk worden – en dus veel geld kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bestellen van de verkeerde producten, oude revisies die worden geproduceerd, toenemende doorlooptijden met mogelijke boetes vanwege de OEM en het verlies van vertrouwen in de toeleverancier.

Hoe moet het nu verder?

Wij zijn van mening dat een groot gedeelte van dit probleem kan worden opgelost door het automatiseren en digitaliseren van de huidige processen. Weg met de e-mails en Excels waarin handmatig data heen en weer wordt gestuurd! Data moet op een slimme manier worden geïmporteerd, waarbij het systeem automatisch de data kan vergelijken en wijzigingen kan doorvoeren.

De manier waarop je dit kan doen, is sterk afhankelijk van de bron van de data. Staat de data bij jouw klant of toeleverancier in mappenstructuren en landt de data daar bij jou ook? Of heeft één – of beide – van de partijen een Product Data Management (PDM) of Product Lifecycle Management (PLM) systeem waar de data veilig is geborgd? In dit laatste geval zijn er mogelijkheden om een tussenportaal te gebruiken waarbij data veilig van het ene systeem in het andere kan vloeien.

Voor beide situaties geldt echter dat je dit alleen kan bereiken door eerst helder te krijgen wat de interne werkwijzen zijn en wat de spelregels zijn voor wijzigingen (Change Management). Wanneer je de werkwijze van jouw klant of toeleverancier goed kan laten aansluiten, kan je deze kennis borgen in templates of regels binnen een systeem. Op dat moment kan je pas gaan automatiseren.

Sparren?

Informatie-uitwisseling door de supply chain is een complex topic. Het aanpakken van dit probleem is niet eenvoudig en er kunnen meerdere wegen naar Rome leiden. Benieuwd hoe we je hierbij kunnen helpen? Stuur ons een bericht en wij vertellen er meer over.