Laden..
Digital Twin en Digital Thread

17 november 2022

Digital Twin en Digital Thread

Digital Twin en Digitial Thread: van complexiteit naar competitief voordeel

De complexiteit van hedendaagse product- en productieprocessen neemt explosief toe. Bedrijven moeten zich bezighouden met gepersonaliseerde producten, kwaliteit, kostenreductie, flexibiliteit, duurzaamheid en ga zo maar door. Complexiteit is het centrale thema voor al deze topics, maar hoe kan je deze complexiteit omzetten naar een competitief voordeel?

De meeste maakbedrijven weten dat ze continu het productontwikkelingsproces moeten evalueren en verbeteren om de concurrentie bij te houden. Hiervoor worden er steeds incrementele investeringen gedaan die bewust of onbewust bijdragen aan een totale digitale transformatie. In onze voorgaande blogs hebben we verschillende losse topics besproken op het gebied van digitalisering die voor maakbedrijven relevant zijn.

Zo hebben we het gehad over:

Voor alle bovenstaande topics geldt dat ze bijdragen aan digitalisering binnen de maakindustrie. Uiteraard zijn er naast deze topics nog veel meer belangrijke technologieën of oplossingen die wij in toekomstige blogs gaan toelichten.

Waar we het deze keer over willen hebben, is het overkoepelende thema achter al die topics: ‘Digital Twins’ en de ‘Digital Thread’. Of eenvoudig vertaald: ‘Digitale Tweelingen’ en de ‘Digitale Draad’. Wanneer wij met bedrijven spreken over deze termen, dan merken we dat de kennis in de maakindustrie hierover in de afgelopen jaren flink is toegenomen. Waar een aantal jaar geleden nog weinig mensen van deze termen hadden gehoord, merken we dat vrijwel iedereen er intussen zijn eigen beeld over heeft gevormd. Aangezien de definities die we dan horen vaak nog ver uit elkaar liggen, willen we in deze blog onze eigen visie op deze twee termen toelichten.

Digital Twin

Wanneer wij praten over digitale tweelingen, dan hebben we het vaak over verschillende varianten. Zo kan je een digitale tweeling hebben van je product, maar ook van je productieproces. In het kort is een digitale tweeling voor mij het digitale evenbeeld van de werkelijkheid waar alle relevante actuele informatie aan verbonden is. Wanneer we dus praten over een digitale tweeling van het product, dan bedoelen we niet enkel het 3D CAD-bestand. Hoewel dit uiteraard een belangrijk onderdeel van de digitale tweeling is, bevat dat bestand niet alle informatie.

Denk bijvoorbeeld ook aan alle requirements en specificaties die het product bepalen, of de performance van het product zelf. Een volledige digitale tweeling van het product bevat in onze ogen simulatiemodellen die bijvoorbeeld de stijfheid van een product of de luchtweerstand voorspellen.

Voor de digitale tweeling van de productie geldt uiteraard hetzelfde. Ook hierin zijn alle tools, resources, handelingen, kwaliteitscontroles, programmeringen, enzovoort opgenomen die benodigd zijn voor de daadwerkelijke productie. Ook hier zijn weer simulatiemodellen opgenomen die de output kunnen voorspellen, veiligheid en ergonomie op de vloer garanderen en bottlenecks of botsingen bij robots en AGV’s voorkomen.

De meerwaarde van deze digitale tweelingen is onder meer dat alles in een virtuele omgeving kan worden gevalideerd en voorbereid, nog voor er een fysiek product of proces is opgezet. Dit helpt bedrijven om tegen lagere kosten sneller betere producten op de markt te brengen.

Ook nadat de fysieke producten en productieprocessen zijn opgezet, bieden de digitale tweelingen meerwaarde. De meeste producten en processen bevatten tegenwoordig tal van sensoren die data verzamelen over de performance. Deze realtime data kan terugvloeien in de digitale tweelingen om additionele inzichten te geven en om een proces van continue verbetering te realiseren. Hiervoor is het echter wel een vereiste dat de verschillende applicaties en afdelingen binnen bedrijven goed op elkaar zijn aangesloten. Dat brengt mij bij de tweede term.

Digital Thread

Wanneer we praten over de ‘Digital Thread’, of de ‘Digitale Draad’, dan bedoelen we één geïntegreerde stroom van data over de verschillende fases van de productontwikkelingscyclus. Dit betekent zowel een connectie tussen de verschillende afdelingen binnen een bedrijf, zoals bijvoorbeeld verkoop, engineering, productie en service, maar ook tussen de verschillende applicaties binnen een bedrijf, zoals CPQ, PLM, ERP, MES, enzovoort.

Door alle informatie met elkaar te verbinden, creëer je een digitale draad. Zo ontstaat er traceerbaarheid in het proces. Deze traceerbaarheid wordt in toenemende mate belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart of de medische industrie. De traceerbaarheid zorgt er namelijk voor dat de impact van een wijziging direct inzichtelijk is, en voorkomt zo dat fouten worden gemaakt. Verandert een klant halverwege het proces een requirement? Dan is meteen inzichtelijk welke functies en componenten hierdoor moeten worden gewijzigd, waar ze momenteel in het proces staan en wie hiermee bezig is.

De Digital Twin en de Digital Thread kunnen dankzij hun voorspelbaarheid en traceerbaarheid bedrijven helpen om toenemende complexiteit om te zetten in een competitief voordeel.

Sparren?

Benieuwd naar de andere voordelen van digitale tweelingen en de digitale draad? Wil je weten wat digitalisering voor jouw bedrijf kan betekenen en hoe we je daarmee kunnen helpen? Stuur ons een bericht en we vertellen er graag meer over.