2D drafting
2D drafting is het proces van het maken en bewerken van technische tekeningen, evenals het annoteren van ontwerpen. Engineers gebruiken CAD-software (computer-aided design) om plattegronden, bouwvergunningstekeningen, bouwinspectieplannen en landschapslay-outs te ontwikkelen.

2D drawing
Een 2D drawing is een 2D-tekeningaanzicht en een weergave van een 3D CAD-onderdeel of -samenstel dat op een tekenblad is geplaatst. Een 2D drawing geeft de vorm van het object weer wanneer bekeken vanuit verschillende standaardrichtingen, zoals voorkant, bovenkant en zijkant. 

3D CAD Software
3D CAD, of driedimensionaal computer-aided design, is technologie voor ontwerp en technische documentatie, die handmatig tekenen vervangt door een geautomatiseerd proces.

3D modeling
Het proces van het ontwikkelen van een wiskundige, op coördinaten gebaseerde weergave van elk oppervlak van een object in drie dimensies via gespecialiseerde software door randen, hoekpunten en polygonen te manipuleren in een gesimuleerde 3D-ruimte.

3D modeling software
3D modeling software is software voor het ontwikkelen van een wiskundige, op coördinaten gebaseerde weergave van elk oppervlak van een object in drie dimensies via gespecialiseerde software door randen, hoekpunten en polygonen te manipuleren in een gesimuleerde 3D-ruimte.

3D visualisatie programma
Visualisatie software voor het bekijken van 3d modellen.

Acoustic analysis 
Acoustic analysis of simulation is de meting van geluidsgolven die worden veroorzaakt door de contacten van onderdelen in apparatuur.

Active Workspace
Active Workspace is de gebruikersinterface (UI) om Teamcenter® aan te sturen en een IT-vriendelijke omgeving met een nul-installatie footprint en webbrowsertoegang die een identieke en naadloze ervaring biedt op elk computer- of smartapparaat.

BOM management
BOM management maakt deel uit van het beheer van de productlevenscyclus. Een fabricagestuklijst (BOM) omvat alle assemblages en onderdelen die nodig zijn om een ​​product te construeren dat klaar is om te worden verzonden. Het bevat ook de verpakkingsmaterialen die nodig zijn om het product naar de klant te sturen.

Bottleneck analyse
Het analyseren van een bottleneck is elk gebied langs de productielijn waar het aantal uit te voeren taken te groot wordt voor de maximale werkbelasting. Dit probleem leidt vaak tot vertraging van vervolgstappen in de workflow.

Business process modeling software
Business process management (BPM) is een discipline die verschillende methoden gebruikt om bedrijfsprocessen te ontdekken, modelleren, analyseren, meten, verbeteren en optimaliseren. Een bedrijfsproces coördineert het gedrag van mensen, systemen, informatie en dingen om bedrijfsresultaten te produceren ter ondersteuning van een bedrijfsstrategie.